Transport politik

TRANSPORT POLITIK

Transportpolitik skal bygge på frihed for den enkelte til selv at vælge transportform og derved skabe størst mulig mobilitet. Hvis den kollektive transport skal være et brugbart og reelt alternativ til privatbilismen, skal den være driftssikker, nem at bruge og til at betale.

Nedsættelse af registreringsafgiften.

De afgifter, som danskerne betaler for biler og for at bruge dem, er langt mere end de offentlige omkostninger ved trafikken. Hvis vi nedsætter registreringsafgiften yderligere, vil biler blive billigere hvilket betyder, at danskerne kan få nyere og langt mere sikre og mere miljøvenlige biler. Nedsættelsen skal ske med 1% pr mdr. Dette betyder, at bilsalget ikke stopper op fordi kunderne ikke venter på nedsættelsen, samtidig med at forhandlerne kan nå at sælge de brugte biler uden store tab.

Gode / sikre trafikforhold.

Trafiksikkerheden skal være i top både for de bløde trafikanter og for bilister. Der skal være meget mere oplysning på trafikadfærd.

Transport.

En stærk transportsektor er forudsætningen for et velfungerende samfund. Det danske transporterhverv skal sikres, at de ikke er dårligere stillet end konkurrenter i de øvrige europæiske lande. Det gælder eksempelvis international godstransport. Vi skal sikre, at cabotage-reglerne ikke skævvrides og ødelægger konkurrenceevnen for de danske vognmænd. Vi skal samtidig stiller krav til erhvervslivet om at skåne miljøet mest muligt.

Vi vil styrker mobiliteten og mindsker trængslen. Det gælder blandt andet fremme af intelligente trafikløsninger såsom bedre adgang for droner, forbedring af den kollektive trafik og indfasning af ny teknologi i bilerne. Samtidig vil vi afskaffe hæmmende regulering såsom forbudszoner og kørselsafgifter, der fordyrer transporten og svækker danske virksomheders konkurrenceevne.

Broafgiften på Storebælt skal afskaffes. Den nuværende omkostning ved at køre over Storebælt udgør en barriere for udviklingen på Fyn og det vestlige Sjælland. Bygning af en Kattegat Bro skal prioriteres og finansieres med broafgift indtil den er betalt.

Der skal være en fortløbende investering i vejnettet ligesom jernbanenettet skal tilføres midler. Der skal laves en langsigtet transportpolitik.

 

Tidens Demokrater – Det rigtige valg.