Socialpolitik

– Mennesket i fokus

– Anstændigheden tilbage til borgerne

– Respekt for den enkelte borger, uanset status

– Ældre SKAL behandles med værdighed

– Børn skal ses og høre

– Mange borgere har det skidt

– Socialt rejsehold – i “klemme” i systemet

Anstændigheden skal tilbage til borgerne. Politikerne i dag, har totalt mistet følingen med virkeligheden.

Respekt for den enkelte borger. Hvis en borger på et tidspunkt i livet, har brug for statens/kommunens hjælp, skal denne udføres i total respekt for den enkelte borger. Der skal ikke lægges et regne ark, eller skabelon over borgeren, som så tilfældigt skal passe ind. Lovgivningen har vist sig at have fejlet, så skal den ændres og tilpasses alles behov. Om vi skal have genindført den “gamle” revaliderings ordning, hvor man så på den enkeltes behov, ville være at foretrække.

De ældre, har tjent det danske samfund igennem mange, mange år. Vi skylder dem alt. Derfor skal ALLE ældre behandles med værdighed. Vi skal på ingen måde se og høre om sager, hvor ældre borgere sidder i deres eget skidt og må overlades til elendighed.

Dette er på ingen måde de ansattes skyld, de knokler hver dag, for at give vores ældre en værdig afslutning på et langt liv. Det er politikernes skyld og forringelserne er nu fremme i lys luge. Det er slet, slet ikke værdigt.

Vores børn er vores arv og Danmarks fremtid. Det er for os, en selvfølge, at vi værner om børnene, ser dem og høre på hvorledes de har det. Hvordan de, ser samfundet og verden. De skal have de bedste muligheder for en ordentlig skolegang og alle skal have lige muligheder for en aktiv fritid.

Vi ser en kedelig tendens, hvor hvert 10 barn har fået en psykisk diagnose. Det kan og må simpelthen ikke være til stede i et af verdens rigeste lande. Så har vi ikke gjort det godt nok.

Alt for mange borgere over 600.000 danskere har på en eller anden måde det psykisk skidt. Det er et kæmpe problem, for den enkelte, som samfund. over 1 million er stress påvirket, det er ligeledes et kæmpe nuværende og fremtidigt problem. Vi bliver nødt til at finde ind til kernen og lave samfundsmæssige ændringer, fra de udefrakommende faktorer der spiller en negativ rolle på denne triste udvikling.

 

Socialt Rejsehold.

Vi har et på mange måder et smukt samfund, men Danmark er verdens mestre i af “skjule” den sociale elendighed. Vi har alt for mange borgere, som har brug for hjælp og nogle gange akut hjælp. De render hovedet mod en dør på jobcentrene, de bliver syltet, de bliver behandlet uværdigt. Vi ser, at Kommunerne har spillet fallit i mange tilfælde. Derfor skal vi have et landsdækkende Socialt Rejsehold. Hvor en borger kan kontakte Rejseholdet og forklare om sin situation. Der skal så vurderes hvorledes rejseholdet skal agerer. Rejseholdet skal have bemyndigelse til at tage sagen fra den pågældende kommune og løse de pågældende problemer. Det er sørgeligt og trist, at vi som samfund er kommet helt derud, hvor sådanne tiltag er en nødvendighed. Vi vil godt understrege, at det ikke er de ansatte sagsbehandlere der ikke udfører deres arbejdet godt nok. Ansvaret er på ledelse niveau og politisk.

Danmark skal være et anstændigt, ordentligt, selvstændigt og glad samfund at leve i. Vi er rigtig gode til at udvikle veje, broer og bygninger. Udviklingen på nogle af de menneskelige område er gået i stå og har været det i mange år. Det er trængende nødvendigt, at vi i de næste ti år får vendt den kedelige tendens.

Et samfund bygger på sunde, raske og glade borgere. Det skal vi i fælleskab udforme.

Tidens Demokrater – Det rigtige valg