UDDANNELSESPOLITIK

UDDANNELSESPOLITIK

Uddannelse er den bedste investering vi kan give vores børn

Vi skal have verdens bedste uddannelsessystem. Fri og lige adgang til uddannelse er en demokratisk ret. I uddannelsessystemet skal viden, læring og faglige færdigheder være i fokus. Undervisningen skal differentieres, målrettes den enkelte og kunne niveaudeles, så alle elever og studerende stimuleres og udvikles.

Danmarks vigtigste ressource er kloge hoveder og hænder. Virksomhederne har brug for velkvalificeret arbejdskraft, og relevante og stærke uddannelser er derfor afgørende for vores produktivitet, konkurrenceevne og evne til at skabe vækst og job.

Uddannelse er dog et middel og ikke et mål i sig selv – og skal give de kompetencer som arbejdsmarkedet har behov for både på kort sigt og i fremtiden. Den enkeltes evner og potentiale skal udvikles til fulde i inspirerende og motiverende læringsmiljøer til gavn for alle.

Der skal være frit valg mellem alle skoler i lokalområdet, og give forældrene frihed til at vælge netop den skole, de mener passer bedst til deres barn.

Pengene skal følge barnet, så forældrebetaling i privatskoler undgås. Dette vil sikre, at alle forældre får et frit skolevalg. Tidens Demokrater vil gerne have en større andel private skoler.

Vi skal have mere fokus på faglighed. Alle dele af uddannelsessystemet skal sikre, at elever og studerende får et højt fagligt niveau. Fagligheden og trivsel skal være i top, ved at give skolerne mere frihed til selv at bestemme. Skolelederne skal have et klart defineret ansvar for de ansatte, og skolebestyrelsen skal have mere indflydelse. Det vil give skolerne frihed til selv at vælge, hvordan de vil indrette sig.

Læreruddannelsen skal udvides med længere praktikperioder og være en akademisk uddannelse som gør lærerne til større kapaciteter.

En faglig uddannelse og en studentereksamen bør betragtes som lige værdifuldt, og vi skal genskabe respekten for de faglærte uddannelser.

De gymnasiale uddannelser skal gøre flest muligt i stand til at læse videre. Derfor skal vi gøre studieretningerne mere overskuelige og gøre undervisningen mere virkelighedsnær.

Tidens Demokrater – det rigtige valg.