Miljøpolitik – Danmarks grønne parti

Tidens Demokrater fokus på en skarp miljøpolitik. En miljøpolitik som faktisk er til nytte for miljøet. Vi vil have en miljøpolitik som bygger på fakta! Vi har desværre set for mange eksempler på at Danmarks miljøpolitik bygger på følelser som ikke har hold i virkeligheden.

Vi vil have:

  • Rent grundvand
  • Rene søer og åer
  • Sunde skove
  • Sundt bymiljø
  • Rent hav

Som udgangspunkt vil mange af danskerne gerne have 100% økologisk landbrug. Reelt er det ikke muligt for Danmark eller verdenen at lægge landbruget om til økologi. Hvis Danmark skulle ligger om til 100% økologi, så vil vi have et udbyttetab på ca. 40%. Det betyder, at vi skal bruge 40% mere jord for at kunne dyrke den sammen mængde fødevarer som vi gør i dag. Sådan et indgreb vil betyde at vi skal fælde det meste af de danske skove og dyrke landbrug i stedet. Dette ser Tiden Demokrater ikke som en farbar løsning. Derfor er vi nød til at tænke i alternativer.

*Hvis vi skulle lægge alt landbrug i verdenen om til økologi så skulle vi fælde skove svarende til et område på størrelse med ca. halvdelen af USA’s landeområde.

Vi ser at der skal være plads til alle slags landbrug. Økologisk, biodynamisk konventionel landbrug. Så længe vi sammen værner om vores miljø og dyrenes velfærd!

Tidens Demokrater har været i dialog med en af vores største konventionelle landbrugsforeninger. De har meget fokus på miljøet og det miljøaftryk de enkelte landmænd sætter på lokalområderne. Det hotte indenfor landbrug er at bruge sprøjte-droner. Disse droner skal reducere forbruget af sprøjtegifte til et absolut minimum. Donerne scanner afgrøderne løbende over året og de områder, hvor afgrøderne bliver inficeret med svamp, insekter eller lignende bliver sprøjtet og ikke andet. Det betyder at landmanden kun bruger et minimum af sprøjtegifte og vores miljø har den mindst mulige belastning.

Hurra for teknologien!

Teknologi

Det at passe på miljøet er en stor opgave med meget ansvar. Det er ikke nok at vi hjemme i stuerne genbruger papir, sorter skrald og køber biler som kører lidt længere pr. liter….. der skal meget mere til. Vi skal støtte op om at teknologien får sit store indtog i kampen i mod et økologisk kollaps. Teknologien skal være med til at lette trykket på miljøet og sikrer fremtiden for vores børn og børnebørn.

Tidens Demokrater ser teknologien som miljøets store helt.

Økologiske cyklus

Udgangspunktet for miljøet er, at vi skal sikre den økologiske cyklus ikke bliver ødelagt.

De fleste personer som tænker på økologi tænker på det røde “Ø” som er symbolet for, at en varer er statskontrolleret økologisk.

Økologisk cyklus er defineret som en cyklus som, holder alle levende væsener i live på jorden. Et eksempel på et lille økologisk sammenbrud, så er der en dal i Kina, og et område i sydtyskland, hvor der på grund af sprøjtegifte, udryddede alle bier i et område med frugtavl (colony collapse disorder). De nævnte områder er fortsat golde på grund af over-sprøjtning og manglende respekt for den økologiske cyklus. Honningbier producerer ikke bare honning, men bestøver også en stor del af de afgrøder vi spiser. Dette kollaps er bare en lille advarsel på, hvad der kan ske, hvis vi ikke passer på vores natur.

MSR Molden Salt Reactor
Som en eksampel på en meget interessant teknologi som er på vej på markedet…… og så er den Dansk! Her har vi med en teknologi som står lige for døren. Seaborg Technologies er en dansk virksomhed som arbejder med en form for reaktor som arbejder med flydende salt. Med denne teknologi er det muligt at forbruge de store lagere af radioaktivt affald verden har opmagasineret i undergrunden.

Vi skal som nation ikke være bange for at bruge og undersøge nye teknologier til produktion af energi….. og vi skal heller ikke være for fine til at fralægge en teknologi som har vist sig, at være lettere katastrofal….. ligesom afbrænding af flis.

CO2  skal ud af ligningen.

FN’s klimapanel er forhåbentlig ved at få øjene op for, at der findes andre meget større og mere korrekte indikatorer end udledningen af CO2. Vi skal som nation hoppe af dette CO2 race og fokusere på miljøet rigtige syndere.

Vi har danske forskere som Ole Hummelum, Johannes Krüger  og Jens Olaf Pepke Pedersen, som har forsøgt at råbe op igennem alle disse dommedags scenarier som ikke har hold i virkeligheden og kun har et formål, at skræmme befolkningen.

Tidens Demokrater vil have fokus på saglighed, fakta og logik – specielt i miljødebatten!