Integration og indvandring

Udlændingepolitik

 

Tidens Demokrater ser indvandring som en uundværlig og uundgåelig del af det at være en nation. Vi vil også i fremtiden byde velkommen til udlændige som vil bo, arbejde og integrere sig i Danmark for at blive en del af Danmark som danskere.

Når vi ser på den udlændige politik vi har i Danmark i dag, er den ikke bygget på logik og ordentlighed overfor den danske befolkning. Danske statsborgere skal uden problemer kunne få deres udenlandske ægtefælle med til Danmark.

Vi vil have fokus på, at alle udlændige som kommer til Danmark bliver en integreret del af samfundet. Kommer man til Danmark og arbejder bliver man automatisk en del af Danmark og de goder som følger med.

 

Flygtninge

Som nation har vi ikke mulighed for at tage imod en stor mængde flygtninge uden at gå på kompromis med vores kulturs overlevelse. Vi har i Danmark bygget en af verdens bedste samfund, hvor vi har et grundlæggende tillidsforhold til vores medmennesker. For mange indvandrere med en anden og meget anderledes kultur, betyder at vi mister den kultur, som vi har brugt generationer på at opbygge.

Som en del af verdenssamfundet har vi ansvar for at flygtninge har et sted at tage hen, hvis man på grund af krig eller forfølgelse er nødt til at flygte væk fra det land, man kommer fra. Vi vil i samarbejde med andre nationer forsøge at lave et samarbejde med lande i nærområderne, hvor målet er at yde sikkerhed for flygtninge. Disse områder skal bygges op som almindelige byer med arbejdspladser og skoler, hvor det bliver muligt for de enkelte flygtninge at arbejde og dygtiggøre sig, så de bliver en stærk ressource, når de returnerer til hjemlandet.

Flygtninge, som kommer til Danmark, skal mødes med en klar forventning om, at de skal kunne forsørge sig selv, indtil de en dag kan returnerer til hjemlandet. Denne forventning skal understøttes af et krav om aktiv deltagelse i virksomhedsrettede forløb og undervisning i dansk. Kommunerne har ansvaret for at koordinere rammerne for et målrettet læringsforløb, der sigter mod, at flygtningene hurtigst muligt vinder fodfæste på arbejdsmarkedet.

 

Dansk statsborgerskab.

Det skal være en ære at få lov til at blive dansk statsborger. Kravene for at kunne blive dansk statsborger er følgende:

Man skal have haft arbejde fuld tid i 7 sammenhængende år i Danmark

Man skal have en ren straffeattest

Man skal kunne tale og skrive dansk på et niveau, svarende til 7. klasses niveau eller højere.

Man skal have en godkendelse af den danske stat

Man skal være en del af den danske kultur

Man skal have en uddannelse

Mennesker som er en del af en religion eller ideologi som direkte arbejder imod et demokratisk og ligestillet samfund, bliver som udgangspunkt ikke tilladt dansk statsborgerskab.

 

Danske velfærdsgoder:

Man skal være dansk statsborger for at kunne modtage velfærdsydelser fra den danske stat.

En udlænding kan forsikre sig mod arbejdsløshed i op til 2 år på lige fod med danske statsborgere.

 

Udlændinge og kriminalitet

Begår en ikke dansk statsborger en form for kriminalitet i Danmark, som går under straffeloven, bliver personen øjeblikkeligt udvist. Hvis den udviste ikke vil forlade Danmark bliver den udviste sat i fængsel indtil personen kommer i tanke om, hvor den udviste gerne vil hen. Det er som udgangspunkt ulovligt at opholde sig i Danmark, hvis man er en kriminel udlænding.

Udlændige som arbejder i Danmark og betaler skat har adgang til sundhedssektoren på lige fod med danskere.

Som barn af indvandrere har du på lige fod med andre danske børn fri adgang til skole og sundhedssektoren.

 

Integrationstiltag

Alle former for integrationsstiltag skal fjernes. Der bliver mulighed for at få gratis danskundervisning de første to år af opholdet i Danmark.

 

Asyl.

Asylansøgere skal stoppes ved grænsen og sendes tilbage til det første sikre land, de har passeret. Hvis Danmark er det første sikre land, skal de gennemgå et indslusningsforløb på op til 2 år.  Der skal stilles krav om mødepligt til undervisning.