Forsvarspolitik

  • Fortsat medlemskab af NATO
  • Nutidigt materiel til alle 3 værn
  • Velfungerende beredskab
  • Veteraner skal hjælpes
  • Værnepligt 9 – 12 måneder

Vi skal fortsat indgå i en alliance med NATO, som sikrer fred og tryghed. Det betyder, at vi skal tage vores del af ansvaret. Derfor skal vi også overholde de aftaler der laves, og på sigt bruge 2 % af BNP på forsvaret.

Vi skal garantere sikkerheden af Danmark med investeringer i de 3 værn, med flexible operationelle enheder med moderne materiel

Indførelse af værnepligt i 9 – 12 måneder afhængig af værn.

Vi skal have et velfungerende beredskab mod oversvømmelser og katastrofer.

Vi skal tage os godt af vores veteraner. Når udsendte kommer hjem, skylder vi at give dem al den hjælp, de og deres pårørende måtte have brug for.

Hjemmeværnet som er en vigtig del af totalforsvaret skal ligeledes styrkes.

Tidens Demokrater – Det rigtige valg!