Dyrevelfærd

Dyrepoliti i Danmark – og hvorfor? vi har en dyreværnslov, men den er ikke vidtrækkende nok. I Danmark er f.eks. tilladt at have sex med dyr, såfremt dyret ikke lider overlast.

Der bliver meldt om eksplosiv stigning i antallet af dyreværnssager, og i mange sager er der ikke mulighed for at gribe ind, før vanrøgten er så fremskreden, at det ender med at dyrene bliver aflivet. Ved tidligere indgriben kunne dyrene være reddet. Dyrenes Beskyttelse er desuden afhængig af assistance fra Politiet, hvor det p.g.a. ressourcemangel kan variere med assistancen.

Der er alt for mange sager om mishandling og overgreb af både store husdyr som heste og mindre kæledyr specielt katte og hunde. Utallige eksempler på, at Politiet enten ikke ønsker at foretage en efterforskning, eller afviser anmeldelser med begrundelse i manglende ressourcer.

Visionerne for et Dyrepoliti er, at der oprettes egne internater, landsdækkende inspektørnet, ambulancetjeneste, rullende dyrlægeklinikker, vaccinations og neutraliseringsprojekter. Vi ser Dyrepolitiet, som en underorganisation til Politiet.

Nej til lange dyretransporter. Dyrene skal slagtes på nærmeste slagteri i stedet for at   transporteres flere hundrede kilometer med store lidelser eller risiko for at dø, inden de når slagteriet.

Det skal være gratis, at indlevere dyr på dyreinternater / dyrepolitiets internater. Dette i håbet om at mindske, at så mange killinger – voksne katte (sommerhus katte) – hunde mm efterlades / dumpes på rastepladser og i skove – henvist til en ukendt skæbne.

 

Tidens Demokrater vil have strengere straffe til dyremishandlere.