Blog – Malene Andersen

Stop med at jage de syge!

Stop med at mistænkeliggøre dem og at møde dem med mistro – har lægen vurderet man er for syg til at arbejde, skal jobcentrene/kommunen ikke stille spørgsmålstegn ved det!
Stop med at indkalde de sygemeldte til møde efter møde, der ikke medfører andet end, at de syge bliver mere syge!

Har din læge diagnosticeret dig med en sygdom, der gør dig uarbejdsdygtig, skal du have lov til at være i fred, indtil din læge vurdere dig arbejdsdygtig igen.

De sygemeldte skal ikke være jaget bytte men have lov til at være i fred, så de kan arbejde på at komme ovenpå igen i stedet for at blive presset ud over kanten og ud i depressioner og/eller stress eller forværring af disse oveni, hvad end de slås med i forvejen.
Dem der er på hel eller midlertidig førtidspension fortjener også et ordentligt liv og at have råd til diverse behandlinger, hvorfor førtidspensionen skal sættes op.

Hvordan kan vi som samfund tillade os at behandle de syge på en måde, der gør mange endnu sygere og/eller forlænger deres sygemelding? For slet ikke at tale om dem, der bliver så presset, at de helt må opgive at komme tilbage til arbejdsmarkedet. Hvorfor stoler vi ikke på lægens vurdering men presser i stedet for syge mennesker til at skulle møde op til det ene møde efter det andet, hvor der bliver sat spørgsmålstegn til, præcis hvor syge de nu også lige er?

I Tidens Demokrater tror vi på, at den hurtigste tilbagevenden til arbejdsmarkedet sikres ved at lade de syge være i fred og lade det være op til lægefagligt personale at vurdere, hvor meget eller hvor lidt folk kan.

Tidens Demokrater ønsker et samfund med så lidt kontrol, formynderi og bureaukrati som muligt.

Malene Andersen – Bestyrelsesmedlem

Tidens Demokrater – Det rigtige valg